Så har fr. Wermelin diskuteret modstanden imod rewilding, som virkelig er stor.

Lad og prøve at tage hendes hovedargument.

Primære argument er, at alle FAGLIGE argumenter er blevet vendt, og det dermed er klart, at rewilding er en pænt god ide.

Altså, nu har jeg været flere gange på Oxford universitetet. Sidste gang, for at forelægge den ærede forsamling, som vel, alt andet lige, er på et lidt højere fagligt niveau end det som ellers er blandt rewilding biologer. Århus universitet – > Oxford. Sorry, men rent fagligt, er der vist ikke noget at komme efter, forelægge dem mine pointer og ideer.

Jeg foreslog en ny metafysik knyttet til Platon i vores forståelse af skovbruget. Der blev også diskuteret Darwin og mange andre ledende internationale tænkere ved det symposium jeg var ved.

Dette perspektiv har jeg FORSØGT at få rewilderne og fr. Wermelin i tale med, men det har ikke lykkes. Så, jeg forstår bare ikke det her med at alle faglige argumenter er blevet hørt. Jeg kan kort og kontant bevise at det højeste og dermed mest valide faglige niveau, som Oxford har, ikke er blevet hørt.

Så er der andre fagligheder som har været i spil. Dyrelægers, stutteriejere, biejere, skovejere. Alle mulige dele af samfundet, som ikke mener de er blevet hørt, eller at de planer som er lagt, er noget de kan se sig i.

Alle de konflikter vi har haft, handler jo om, at folk ikke føler sig hørt. Hvor svært kan det være?

Så kan man sige, at der er noget galt med kommunikationen. Ja, altså når man kommer fra Oxford og har en smuk platonisk filosofi, som man mener er spædende, og der så er lukkede døre. Ja, så står folk omkring en, og mener, at der er noget galt.

Pointen er, at der jo netop IKKE har været nogen form for meningsfuld dialog.

Dialog fordrer, ud over at man snakker sammen, at man også finder et kompromis.

Jeg kan godt se, at sommerfulge og biller skal prioriteres. Men på hestene, skovbrugets, den internationale filosofis, bierne, børnehaverne, mountainbikernes og hvad ved jegs bekostning?

Mage til arrogance og idioti, skal man den ondehyleme lede længe efter.

Jeg siger det bare, og jeg siger også, at de heste de er under min og mange andres beskyttelse, og vi giver ikke op, før der kommer orden i tingene.

G-d og g-derne bevare Danmark og den danske natur.