For at runde diskussionen af de horrible tilstande vi har i socialsystemet, hvor handicappede, arbejdsløse og andre bliver pint og plaget, så bliver man nødt til at diskutere HVORFOR systemet ender der.

Jeg mener, hvis man sammenligner med kristne nødhjælpssystemer, så er der selvfølgelig nogle enkelte dårlige eksempler indimellem. Børnehjem kan godt ende dårligt, selvom det er fromme mænd og kvinder der driver dem. Men de fleste kristne nødhjælpsorganisationer er, som regel, drevet af idealisme og et rent hjerte.

Det samme er sjældent tilfældet i socialistiske systemer, her forfalder ledelsen ofte til exsorbiante lønninger, administrerer de fleste af pengene væk, og som vi ser i jobcentret, som er drevet af mennesker som ingen ånd har, så ender det med, at de arbejdsløse bliver slaver i et dybt, dybt usympatisk system.

Hvad er årsagen? Årsagen er, at de mennesker som sidder i systemet ikke er drevet af idealisme. De er bureaukrater i et ansigtsløst system.

Hvis der havde været det mindste snert af idealisme, for at hjælpe de svage, så havde de sagt fra, da reglerne var blevet strammet så meget, at de ikke kunne stå inde for det som socialrådgivere. Så havde de sagt nej, nu er det ikke fair overfor de svage.

Der er korrekt, at der har kørt en indstilling fra lovgiverne, som har gået på, at de arbejdsløse skulle tvinges i job. Men det gør der ikke mere, der er faktisk begyndt, at blæse nye vinde. I stedet for at følge med, er socialrådgivere og andre medarbejdere fastlås i udnyttelsen og plageriet af de svage.

Det ville ikke være sket, hvis man havde sagt fra for ti år siden, da systemet gik over grænsen. Man ville have sagt fra, hvis man havde haft jobbet som mere end et day job. Hvis man havde haft jobbet som et kald, så havde man været kaldet til at sige, det vil vi ikke. Vi vil ikke gøre sådan overfor de svage.

Men man har været tilfreds med at hive hyren ind, og så se hvordan de stakkels jobsøgende og arbejdsløse er blevet pint og plaget.

Det er selv troen der er noget galt med.

Det socialistiske samfund vil ikke kunne fungere, hvis det ikke er baseret på en dyb tro på noget godt, ja på G-d.

For mig, som kæmper med alt hvad jeg har, imod den ondskab som er rundt omkring. Så er det horribelt, at se, hvordan systemet korrumperes. Vi kan rette op på det midlertidigt, ved at svinge pisken. Og det synes jeg også vi skal, for systemet lider virkelig under en dybt korrumperet indstilling.

Men på sigt er problemet, at troen og drivet skal altså komme INDEFRA og ikke skabes ved at nogen svinger pisken.

Den tro er næsten forsvundet. Troen på at gøre en forskel, at hjælpe de svage. Det er blevet business.

Som Tom Waits så præcis synger; “G-ds away, g-ds away, g-ds away on business”.

Uden tro, ødelægges vores system.

G-d og g-derne bevare Danmark.