Nu har koran krisen kørt snart et halvt år. Det startede i foråret med begænsningen af TV Frihed, og har så kørt, frem og tilbage, lige siden.

Jeg har forsøgt, så godt jeg kunne, at bidrage konstruktivt til debatten, uden af tage nogen som gidsler.

Men, jeg tror, at det er vigtigt, at vi erkender, hvad det egentlig er som sker, for at gøre noget seriøst ved det.

Lige nu er der, grundlæggende, to positioner i den islamkritiske debat. Den ene er Paludan, som er 100% oplysning og provokation af islam. Der er en mindre erkendelse af de principper som er på spil. Jeg vil tro, uden at vide det 100%, at Paludan mener, at han kæmper for demokratiet imod islam.

Den anden position er min, som sætter demokrati op imod islam, og har nogle konkrete løsninger på problemerne.

Hvis man, som migrant, følger og anerkender dansk lov, og demokrati, er man velkommen og kan blive. Hvis man bryder loven og kæmper for en muslimsk stat, som hedder kalifat, så skal man repatrieres.

Den sidste løsning, som reelt er accepteret af de fleste, ikke mindst muslimer, er det som er på spil.

Skal vi gå Asger eller Paludans vej.

I Mellemøsten er det ikke fordi de ikke kan forstå hvad der sker i Danmark, de lytter med, og har, hvilket vi kan se på fredsprocessen, accepteret mit kompromis. Specielt de midtersøgende arabiske lande er med og Egypten.

Hvad er det så som sker, når man sætter Asger under administration og truer mig på min eksistens?

Der sker det, at migranter her i Danmark, og landende i Mellemøsten, opfatter det, som en anerkendelse af Paludan, og en underkendelse af mine ideer.

De ser det som en bevægelse som Danmark er på imod.

Det er det som har skabt korankrisen, set fra Mellemøstlig side.

Med andre ord, Korankrisen er skabt af Slots og Kulturstyrelsens administration af TV Frihed.

Det kan være, at det er en ubehagelig sandhed, men for at vi kan komme ud af korankrisen på en måde, som reelt skaber fred, bliver vi nødt til at forstå, hvad i alverden som sker.

Det skal lige siges, at jeg faktisk har planer for hvad jeg gør, hvis TV Frihed lukkes.

Jeg har også, formået at formilde de arabiske lande.

Men set fra de arabiske landes perspektiv, så ser de, at staten har utrolig svært ved at lukke munden på Paludan, men har intet problem med at lukke munden på mig.

Det kan være, at det er forkert opfattet. Men det er altså sådan det ser ud udadtil.

Araberne køber ikke de her argumenter med, at regnskabet ikke er i orden osv. De tror at Danmark som stat er ved at skifte kurs.

Derfor vil en endelig lukning af TV Frihed, som kan ske indenfor de næste tre uger, udløse en opblusning af korankrisen for alvor. At lukke fredsmægleren, midt i en giga krise, det kan kun fortolkes som en støtte til Paludan fra den danske stats side.

Igen, det her handler faktisk ikke om mig, men det diplomatiske spil, som sker internationalt.

Jeg tror, for at være helt ærlig, ikke at kulturministeriet forstår hvad der sker, når man sætter en international spiller under økonomisk administration. Så, jeg synes egentlig ikke, at man kan anklage dem for at handle uforsvarligt. De gør bare som de plejer. Jeg har været meget kritisk overfor kulturministeriets metoder, fordi jeg synes at de viser en mangel på empati og menneskelighed. Men man kan ikke anklage kulturministeriet for at spille med på det internationale spil. Det er ikke noget, de har særlig meget forstand på.

Der hvor jeg mener, at vi bør kigge hen, det er altså på vores sikkerhedsapparat. Hvordan kan vores sikkerheds apparat tillade, at tingene kommer så langt ud af kurs?

Hvorfor har sikkerhedsapparatet ikke klædt kulturministereiet på, så at de kan reagere med et sikkerhedsperspektiv?

Igen, jeg er helt cool med, at TV Frihed lukker. Jeg kan sagtens klare mig uden. Men ærlig talt, så er jeg meget bekymret for, at korankrisen kommer endnu mere ud af kontrol end den allerede er.

Hvorfor bliver staten ved med at signalere til Mellemøsten, at de ikke vil fred, ved at undertrykke den fredsmægler, som Mellemøsten er vandt til?

Hvordan kan det være en prioritering at vedholde med at sende krigssignaler til Mellemøsten ved at undertrykke fredsmægleren?

Det mener jeg, uanset at jeg faktisk gerne vil have mine problemer løst, er det spørgsmål regeringen kan stille til sikkerhedsapparatet. Hvorfor gambler i med landets sikkerhed, ved at fastholde den signalværdi der ligger i at sætte TV Frihed under administration. Og, hvad der nok er et endnu vigtigere spørgsmål.

Er i parate til at lukke TV Frihed her om tre uger, med al den ballade det giver. Her tænker jeg ikke på hvor meget jeg vil brokke mig, for det vil nok gøre en hel del. Men mere den konsekvens det har for opfattelsen af Danmarks position i forhold til islam.

Det er faktisk rimelig farligt det som sker for tiden, spørgsmålet er, om det er lige nu, vi skal hælde en stor dunk benzin på bålet?

G-d og g-derne bevare Danmark.