Så er vi på vej ind i efteråret, og der kritiseres en hel del, fordi regeringen ikke har været så aktive på klimafronten.

Det mener jeg egentlig ikke er korrekt, vi har da lige lavet en massiv investering i power to x infrastruktur ved at lægge brintrør ned i undergrunden. Så jeg forstår ikke helt kritikken.

Men jeg er med på, at landbrugsdelen har stået stille. Det er jo fordi, man er bange for hele rewilding debatten.

Kigger vi lidt til Holland, så kan man se, hvor store farer der ligger i at arbejde med klimaudfordringer uden af have bønderne med.

Der er der veritable vælgerskred i gang, noget som heldigvis ikke er sket i samme grad i Danmark. Jo, der er selvfølgelig minkskandalen, som har skabt Danmarksdemokraternne, men det er stadig slet ikke i samme kaliber som i Holland. Hvorfor? Fordi vi i Danmark, trods alt, har formået at skabe en demokratisk debat omkring de her emner.

Nu skal vi så bare tage det bedste af det vi har haft succes, og gøre mere af det.

Her tænker jeg på et ekstremt vigtigt princip; kaffedemokratiet.

Jeg ved godt, at mange synes, at det er lidt noget pjat at mødes over kakkelbordet og drikke kaffe. Men det er altså det som reelt skabte de gode muligheder som jo gav landbrugsforliget.

Her tror jeg, at det er ekstremt vigtigt, at holde meget fast i de idealer som jo ligger i kaffedemokratitanken.

At man snakker om tingene, stille og roligt.

Heroppe i Nordjylland, der er det kaffedemokratihjemland. Man skal lige have snakket lidt med den ene, og så derefter lidt med den anden.

Når man så har haft tre, fire runder af den slags. Så har vi en løsning, og så gør vi det. Med andre ord, det er netop inddragelse af den enkelte, som er så vigtig i denne proces.

Kan vi holde fast i disse idealer, også når vi snakker den grønne omstilling, så tror jeg, og det kan vi jo se, at vi også kan lande nogle fornuftige kompromisser.

Vi kan se, at det har vi succes med.

Så det er min holdning, at det er hele ideen med regeringen, nemlig, at tre midterpartier, sammen, kan finde nogle løsninger som hele landet kan se sig selv i.

Men der er det bare så vigtigt, at vi lige husker den kop kaffe!

G-d og g-derne bevare Danmark.