Der tales ikke længere om Eden, jo Eden nævnes i biblen, men det virkelige Eden; den første by i Mesopotamien kender vi ikke længere. Hvorfor? Fordi vi er alt for langt væk fra dette elegante udgangspunkt for vores verden. Det udgangspunkt som har givet os bystaten, polisen, retsstaten, demokratitanken, ideerne til aktie indekseringen og bankvæsnet, de første metafysiske ideer.

Eden er polisens udgangspunkt, filosofiens allerførste kilde.

I dag er polisen, det vi forstår som nationen, blevet opløst i korruption, ikke økonomiske korruption, men moralsk korruption. Det samfund Platon advarede imod; det korrupte demokrati, er indført; vi er ikke længere loyale overfor nation, metafysisk ide, lov eller demokrati.

I denne siutation er det filosoffens opgave at forsøge at sende lys ned i enden af den hule som menneskeheden sidder i. Menneskeheden sidder bundet, og man skal skære i de bånd der måtte holde det enkelte menneske. Det giver problemer, gråd og tænders gnidsel, men det er ikke desto mindre filosoffens agt og metode at gøre og udføre.[symposium-mail]